Waarom deze campagne?

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. We zien nu al de impact van klimaatverandering op ons dagelijks leven. Maar er is goed nieuws: we kunnen het tij keren! Door goed klimaatbeleid te voeren, gaan we verdere klimaatverandering tegen en creëren we tegelijkertijd heel veel kansen voor de economie. Wij vinden deze kansen een inkoppertje en willen daar met deze campagne dan ook dringend aandacht voor vragen.

De onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord zijn bijna afgerond en de eindsprint is nog spannend. Er zijn namelijk partijen die noodzakelijk klimaatbeleid willen tegenhouden en vertragen. Dit zou een gemiste kans zijn. Goed klimaatbeleid biedt kansen voor iedereen, zo ook voor de industrie. De industrie heeft de grootste opgave en daarmee de grootste kans om CO2-uitstoot te reduceren. Zij kunnen koploper worden in de strijd tegen klimaatverandering en kansen creëren voor de industriële bedrijven zelf, maar ook voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

Toekomstige generaties verdienen een duurzaam vooruitzicht waarbij ze niet alleen schone lucht kunnen inademen, maar ook een mooie baan kunnen krijgen bij een toekomstbestendig bedrijf. Daar zetten wij ons met de Inkoppertjes voor in.

NVDE en haar partners bedanken Stichting DOEN voor het mogelijk maken van deze campagne.

De NVDE bedankt Stichting DOEN voor
het mogelijk maken van deze campagne
Overige partners: