Wat zijn de kansen van goed klimaatbeleid?

Goed klimaatbeleid en een schone, innovatieve industrie leveren ons veel op. Naast schone lucht en een leefbaar klimaat bieden ze ook economische vooruitgang, welvaart en banen. Het fossiele tijdperk waar de huidige industrie uit stamt, maakt dan ruimte voor een schoon tijdperk waarin duurzame bedrijven kansen hebben en banen bieden. Nederland kan vooroplopen in de energietransitie en hiervan profiteren. Inkoppertje!

Het meest recente onderzoek van TNO naar de gevolgen van het Klimaatakkoord laat zien dat de voorgestelde maatregelen 42.000 tot 78.000 voltijdsbanen kunnen opleveren, terwijl er 6.000 tot 11.000 banen uit het fossiele tijdperk verloren gaan. Voor elke fossiele baan die verloren gaat, komen er zeven groene banen bij! De meeste klimaatbanen zitten in de projectontwikkeling van duurzame-energie-infrastructuur, maar ook in de bouw en installatie van materiaal en aanvullende diensten voor de energietransitie, zoals bediening en onderhoud.

Koplopers kunnen profiteren

Groene sectoren hebben de potentie om de grootste industriële sectoren van de toekomst te worden. Dat concludeerden onder andere KPMG, de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), BP, en de WBCSD. Sommige bedrijven zijn al begonnen met verduurzamen: zij zetten in op duurzame energie en nemen afstand van fossiele brandstoffen. In hun processen zetten ze innovatieve technieken in, die ook interessant zijn voor het buitenland. Nederland is immers niet het enige land dat voor de energietransitie gaat. De koplopers plukken zo al de voordelen van duurzame, toekomstbestendige innovatie en productie.

Welke kansen zijn er voor de andere sectoren?
Ook in andere sectoren dan de industrie kunnen we in het Klimaatakkoord nog echte doorbraken stimuleren. We zijn al goed op weg: duurzame technieken worden al in rap tempo efficiënter en goedkoper. De kosten van windmolens op zee zijn spectaculair gedaald, dankzij slimme samenwerking tussen overheid en ondernemers en in 2030 zal driekwart van onze stroom van zonne- en windenergie komen. Initiatieven van burgers in energiecoöperaties worden aangemoedigd. Ook in de vervoerssector zijn doorbraken zichtbaar. Alle automerken brengen de komende jaren volledig elektrische auto’s op de markt met een goede range. De overheid werkt aan plannen om elektrisch rijden op termijn voor iedereen bereikbaar te maken. Hier liggen grote kansen in het verschiet. Inkoppertje!

 

De NVDE bedankt Stichting DOEN voor
het mogelijk maken van deze campagne
Overige partners: