Welke oplossingen zijn er voor de industrie?

In heel Nederland willen we 49% CO2-uitstoot verminderen en daar moet iedereen een steentje aan bijdragen. Alle sectoren gaan verbeteren: huizen en gebouwde omgeving, elektriciteitsproductie, vervoer en mobiliteit, landbouw en veeteelt, en onze grote energie-intensieve industrie. De industrie heeft in dit rijtje nog de grootste taak, omdat zij een forse CO2 uitstoot heeft.

Het goede nieuws is dat de industrie dit kan veranderen en kan verduurzamen. Sommige bedrijven doen dat al. Zij zetten in op duurzame energie en innovatieve technieken, die ook interessant zijn voor het buitenland. Die koplopers plukken al de voordelen van duurzame, toekomstbestendige innovatie en productie. Om de industrie van de toekomst volledig aan te zwengelen en meer kansen te creëren, stellen de milieuorganisaties verschillende stappen voor. Dit zijn de inkoppertjes:

1.           De vervuiler moet echt gaan betalen: met een CO2-heffing

Het is een simpele regel waar we ons allemaal aan moeten houden: als je vervuilt, moet je betalen. Dat is nog niet voldoende het geval bij de industrie. Het zou niet zo mogen zijn dat burgers en MKB gaan betalen voor de verduurzaming van de industrie. Daarom moet de industrie een CO2-heffing gaan betalen.

Een milde CO2-heffing voor een industrieel bedrijf wordt betaald voor iedere hoeveelheid CO2 die het bedrijf uit de schoorsteen blaast. Door een milde heffing hoeven bedrijven niet te vrezen voor een negatief effect op hun concurrentiepositie en hoeft niet gevreesd te worden voor de werkgelegenheid. De opbrengsten van deze heffing gaan in een potje waarmee de industrie verduurzaming kan financieren. Met subsidie verbeteren via een CO2-heffing, dat vinden wij een goede kans. Inkoppertje!

2.            Wie zich niet aan de afspraak houdt, moet een boete betalen.

De industrie moet al in actie schieten door een CO2-heffing en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om te verduurzamen, nadat ze de CO2-heffing heeft betaald. Komen de bedrijven niet in actie en blijven ze meer CO2 uitstoten dan is toegestaan? Dan moeten ze een boete krijgen. Die boeteregeling kunnen we als aanvulling toepassen op de regels die al bestaan voor uitstoot in Europa en waarborgt de doelstelling van 49% CO2-reductie. Een effectief boetesysteem: inkoppertje!

3.            We moeten échte doorbraken stimuleren

Er zijn veel plannen om de CO2 die vrijkomt bij industriële processen onder de grond te stoppen. Dat is geen echt duurzame oplossing op de lange termijn. In plaats van subsidie te geven aan CO2-afvang en opslag, kan dat geld beter worden geïnvesteerd in duurzame doorbraken die de industrie nodig heeft voor de toekomst. Een limiet op hoeveel geld er naar CO2-afvang en opslag mag gaan en hoe lang dit gedaan mag worden: inkoppertje!

De inhoudelijke uitwerking van deze punten lees je terug in de position paper die Natuur & Milieu heeft opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties.

De NVDE bedankt Stichting DOEN voor
het mogelijk maken van deze campagne
Overige partners: